Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 92 z dne 01.06.2015

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:14.05.2015
Datum objave:01.06.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 92 z dne 01.06.2015 

Datum začetka veljavnosti:16.06.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33 z dne 01.07.2007).