Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 1999

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 1999
(Uradni list RS, št. 55/1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.06.1999
Datum objave:09.07.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 55/1999

Datum začetka veljavnosti:09.07.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2000
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 35/1995)

Ta pravilnik se je uporabljal le za leto 1999.