Glasilo občine

Občina Gornja Radgona je v letu 2017 začela z izdajo občinskega glasila, v katerem se objavljajo aktualne informacije za občane. Glasilo izhaja občasno, ni naprodaj in ga v tiskani obliki prejmejo na dom brezplačno vsa gospodinjstva v občini Gornja Radgona.
 

Glasilo Občine Gornja Radgona (aktualne novice za občane):