Imenik zaposlenih

Imenik zaposlenih javnih uslužbencev:

Telefon: 02 / 564 38 38 - centrala (za vse zaposlene)
Telefon: 02 / 564 38 00 - tajništvo župana
Telefon: 02 / 564 38 15 - tajništvo občine
Telefon: 02 / 564 38 12 - računovodstvo

Faks: 02 / 564 38 14
E-pošta:NAMIG: Kliknite spodaj na naziv posameznega delovnega mesta za več informacij.


direktor

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - Vladimir MAUKO

dipl. upr. org., spec.
Pisarna št. 27 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 15 (tajništvo)

izven oddelkov

VIŠJI SVETOVALEC za vodenje splošnih zadev - Boštjan FLEGAR

dipl. ekon.
Pisarna št. 22 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 10

VIŠJI REFERENT za občo upravo - Danijel BORKO

ekon.
Pisarna št. 24 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 20

ODDELEK za razvoj in infrastrukturo

VODJA ODDELKA za razvoj in infrastrukturo - - -


Pisarna št. 27 - I. nadstropje (naloge opravlja v.d. direktorja občinske uprave)

PODSEKRETAR za občinske javne službe, gospodarstvo in pravne zadeve - Dragan KUJUNDŽIČ

univ. dipl. prav.
Pisarna št. 40 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 23

VIŠJI SVETOVALEC za urejanje prostora in javna naročila - Suzana RAKUŠA

dipl. upr. org.
Pisarna št. 43 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 08

VIŠJI SVETOVALEC za stanovanjske in premoženjske zadeve - Valerija FRANGEŽ

univ. dipl. prav.
Pisarna št. 37 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 06

VIŠJI SVETOVALEC za oskrbo s pitno vodo in civilno zaščito - Daniel VEBERIČ

dipl. var.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

VIŠJI SVETOVALEC za upravne zadeve na področju infrastrukture - Danilo VLAJ

dipl. inž. grad.
Pisarna št. 39 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 24

SVETOVALEC za cestno dejavnost - Andrej SUBAŠIČ

inž. grad.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

KOORDINATOR VII/1 za odprto širokopasovno omrežje in investicije - Vera ŠINKO

univ. dipl. ing. arh.
Pisarna št. 39 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 24

KOORDINATOR VII/1 za javno snago in ravnanje z odpadnimi vodami - - -


Pisarna št. 42 - II. nadstropje
tel.: 02 / 564 38 22

POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti - Marijana KOCMUT


KS Negova, KS Črešnjevci-Zbigovci, KS Spodnja Ščavnica

tel.: 02 / 560 90 60

POSLOVNI SEKRETAR V-II za občo upravo in krajevne skupnosti - Nina BOROVIČ


Pisarna št. 25 - I. nadstropje KS Gornja Radgona

tel.: 02 / 564 38 16

ODDELEK za finance in družbene dejavnosti

VODJA ODDELKA za finance in družbene dejavnosti - Dominika FRAS

univ. dipl. ekon.
Pisarna št. 38 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 19

VIŠJI SVETOVALEC za izobraževanje, javne zavode in kadrovske zadeve - Marija KAUČIČ

univ. dipl. prav.
Pisarna št. 34 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 18

VIŠJI SVETOVALEC za kulturo, kmetijstvo in turizem - Majda FERENC

dipl. agr.
Pisarna št. 28 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 35

VIŠJI SVETOVALEC za socialo, zdravstvo, mladino in upravne zadeve - Janja OSOJNIK

dipl. upr. org.
Pisarna št. 28 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 31

TAJNICA FUNKCIONARJA V-I - Simona PELCL


Pisarna št. 13 - I. nadstropje (tajništvo župana)

tel.: 02 / 564 38 00

TAJNICA DIREKTORJA V-I za občo upravo - Simona PETEK


Pisarna št. 26 - I. nadstropje (tajništvo občinske uprave)

tel.: 02 / 564 38 15

TAJNICA DIREKTORJA V-I za glavno pisarno - Marija HOLER


Pisarna št. 25 - I. nadstropje (GLAVNA PISARNA - VLOŽIŠČE)

tel.: 02 / 564 38 16

POŽARNI REFERENT V za požarno varnost in občo upravo - Marjeta ERDELA


Pisarna št. 20 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 25

FINANČNIK V - Danica RAKUŠA


Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 12

FINANČNIK V - Klara HORVAT


Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 21

FINANČNIK V - Silva SINIČ


Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 12

ČISTILKA - Majda ŠEK


nazaj na prejšnjo stran | natisni

Oblikovanje in produkcija: Arctur d.o.o


temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

vode