Vinko Rous (2010)

Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 3. izredni seji, dne 13.09.2010, sprejel odlok, s katerim se naziv častni občan Občine Gornja Radgona podeli gospodu Vincencu (Vinku) Rousu iz Gornje Radgone.

Z odlokom je določeno, da je naziv častni občan Občine Gornja Radgona najvišje priznanje Občine Gornja Radgona, ki se podeljuje Vincencu (Vinku) Rousu za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, kulture, športa in humanitarne dejavnosti ter za izjemno pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda Občine Gornja Radgona.

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2010)