Praznik Občine Gornja Radgona

Za občinski praznik Občine Gornja Radgona določen 1. oktober

Z Odlokom o občinskem prazniku Občine Gornja Radgona je za občinski praznik Občine Gornja Radgona določen 1. oktober, dan trgatve, setve in spravila pridelkov.