Koronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2) - zbrane objave občine

Koronavirus-za banner-OGR

Na tej povezavi so zbrane vse spletne objave Občine Gornja Radgona v zvezi z novim koronavirusom (pojasnila in napotki, informacije o aktivnostih in ukrepih, obvestila, povezave):

07.04.2020   Obvestilo glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19
06.04.2020   Obvestilo o kontaktih za nasvet POLICIJE v času koronavirusa o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni COVID-19
06.04.2020   Obvestilo Komunale Radgona d.o.o. za odjemalke in odjemalce komunalnih storitev ter obvestilo, da je zbirni center za odpadke do nadaljnjega zaprt
06.04.2020   Informacija glede delitve zaščitnih mask med starejše občanke in občane ter invalide in druge prikrajšane skupine občank in občanov
06.04.2020   Sprejeti ukrepi Občine Gornja Radgona za pomoč podjetjem in drugim poslovnim subjektom ob izbruhu epidemije virusa COVID-19
06.04.2020   Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih v Občini Gornja Radgona, z dne 3. 4. 2020
03.04.2020   Informacije za stranke CSD Pomurje - oddaja vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v času razglašene epidemije COVID-19
02.04.2020   Obvestilo o delovanju Veterinarske postaje Radgona v času izrednih razmer COVID-19
02.04.2020   Informacije za obiskovalce obeh lekarn v Gornji Radgoni - upoštevanje dodatnih navodil za zajezitev bolezni COVID-19
02.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode
02.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
01.04.2020   Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih občine ob pandemiji koronavirusa, z dne 1. 4. 2020
01.04.2020   Obvestilo Doma starejših občanov Gornja Radgona v obrambi pred COVID-19
01.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - ne bo se zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti
01.04.2020   Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa ter možnost psihološke podpore v času epidemije (CKZ ZD Gornja Radgona)
01.04.2020   Navodila in informacije uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Gornja Radgona v času ukrepov ob epidemiji z virusom COVID-19
31.03.2020   Nagovor župana o aktivnostih Občine Gornja Radgona ob pandemiji korona virusa COVID-19, z dne 30. 3. 2020
30.03.2020   Obvestilo o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona z dnem 30. 3. 2020 – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
30.03.2020   Seznam lokalnih ponudnikov hrane s kontakti ter spletni portali ponudnikov lokalne hrane
27.03.2020   Informacije za občane (COVID-19)

24.03.2020

 

Posodobljena priporočila in nova navodila NIJZ v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

24.03.2020

 

Nova informativna spletna stran Združenja MDPŠ - www.anticovid.zmdps.si

20.03.2020

 

Navodila za ravnanje z odpadki - koronavirus (SARS-CoV-2)

20.03.2020

 

Pogovor s poveljnikom Civilne zaščite Gornja Radgona z dne 18. 3. 2020 in nagovor župana z dne 17. 3. 2020 (aktualne razmere v času epidemije koronavirusa)

20.03.2020

 

Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki

20.03.2020

 

Navodila NIJZ za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

17.03.2020   Nagovor župana občankam in občanom ob aktualnih dogodkih - z dne 17. 3. 2020

17.03.2020

 

POZIV mladim in zdravim prostovoljcem za pridružitev pri nudenju različnih oblik pomoči našim občanom - izvajanje aktivnosti za zajezitev širjenja koronavirusa

17.03.2020

 

Obvestilo župana in Občinskega štaba Civilne zaščite - pomoč pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin v času izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa (stanje 17. 3. 2020)

17.03.2020

 

Obvestilo - do nadaljnjega na Občini Gornja Radgona ni uradnih ur (Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa)

17.03.2020

 

Začasna omejitev nadzora modrih con in časovnih omejitev parkiranja na območju mesta Gornja Radgona - od 16. 3. 2020 do preklica

16.03.2020

 

Obvestilo o zaprtju javnih objektov v občini Gornja Radgona ter omejitev delovanja poslovanja v upravni zgradbi občine – izvajanje ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa

15.03.2020

 

Obvestilo župana glede izvajanja aktivnosti proti širjenju koronavirusa

15.03.2020

 

Obvestilo o zaprtju vseh otroških in športnih igrišč v občini Gornja Radgona zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa – od 15. 3. 2020 dalje do preklica

15.03.2020

 

Obvestilo glede zaprtja šol in vrtcev v občini iz razloga omejitve širjenja koronavirusa (od 16. 3. 2020 dalje)

13.03.2020

 

Video izjava župana z dne 13. 3. 2020 glede ravnanja v času širjenja novega koronavirusa

03.03.2020

 

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom in preventivnimi ukrepi