Koronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2) - zbrane objave občine

Koronavirus-za banner-OGR

Na tej povezavi so zbrane vse spletne objave Občine Gornja Radgona v zvezi z novim koronavirusom (pojasnila in napotki, informacije o aktivnostih in ukrepih, obvestila, povezave):

17.08.2020   Izjava župana z dne 17. 8. 2020 ob pojavu COVID-19 okužbe v občini
22.05.2020   Obvestilo - vloge za sprejet ukrep občine glede vračila dela plačanega NUSZ za leto 2020 gospodarskim subjektom, ki jim je bilo začasno onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti se lahko oddajo do vključno 1. 6. 2020
15.05.2020   Izjava župana o trenutnem stanju v naši občini na dan 15. 5. 2020
15.05.2020   Sproščanje omejitev na področju izvajanja športne dejavnosti
15.05.2020   Preklic sklepov o začasnem zaprtju javnih objektov in javnih površin v občini Gornja Radgona z dnem 15. 5. 2020
13.05.2020   Higienska priporočila NIJZ za izvajanje javnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19
11.05.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo vrnila del plačanega NUSZ za leto 2020 gospodarskim subjektom, ki jim je bilo začasno onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti
08.05.2020   Dovoljena uporaba nekaterih drugih javnih površin in objektov od 8. 5. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin in objektov v času epidemije COVID-19
07.05.2020   Preklic sklepa o začasni omejitvi nadzora modrih con in časovnih omejitev parkiranja na območju mesta Gornja Radgona z dnem 11. 5. 2020
07.05.2020   Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 6. maja 2020
30.04.2020   Izjava župana o trenutnem stanju v naši občini - 30. 4. 2020
28,04,2020   Dovoljena uporaba Mestnega parka v mestu Gornja Radgona od 28. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
25.04.2020   Izjava za javnost štaba Civilne zaščite Občine Gornja Radgona - 25. 4. 2020 obveščeni o prvi okužbi COVID-19 na območju občine
24.04.2020   Nagovor župana o stanju v naši občini, poteku dopisne seje občinskega sveta in novostih - 24. 4. 2020
23.04.2020   Odgovor in pojasnilo FURS glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) zaradi epidemije bolezni COVID-19
22.04.2020   Dovoljena uporaba sprehajalne poti ob reki Muri in stopnišča na grad Gornja Radgona od 23. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
20.04.2020   Obvestilo o možnosti brezplačne dostave plina v jeklenki na dom (v času izrednih razmer)
20.04.2020   Najpogostejša vprašanja in odgovori glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih
20.04.2020   Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje ob daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) - izvedba spiranja internih hišnih napeljav
20.04.2020   Priporočila za upravljalce in uporabnike teniških igrišč (zavarovanje zdravja in varnosti vseh deležnikov)
20.04.2020   Dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4. 2020 – sprememba sklepa o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
16.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
14.04.2020   Webinar: Kaj prinaša mega anti-korona zakon za nevladne organizacije / socialna podjetja - 15. 4. 2020
08.04.2020   Obvestilo za občane glede odprtja Zbirnega centra ločenih frakcij ob 15. 4. 2020 dalje in nov odpiralni čas od 1. 5. 2020 dalje
08.04.2020   Pojasnila na vprašanja občanov glede gibanja v času začasne splošne prepovedi gibanja izven občin ter prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
07.04.2020   Obvestilo glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19
06.04.2020   Obvestilo o kontaktih za nasvet POLICIJE v času koronavirusa o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni COVID-19
06.04.2020   Obvestilo Komunale Radgona d.o.o. za odjemalke in odjemalce komunalnih storitev ter obvestilo, da je zbirni center za odpadke do nadaljnjega zaprt
06.04.2020   Informacija glede delitve zaščitnih mask med starejše občanke in občane ter invalide in druge prikrajšane skupine občank in občanov
06.04.2020   Sprejeti ukrepi Občine Gornja Radgona za pomoč podjetjem in drugim poslovnim subjektom ob izbruhu epidemije virusa COVID-19
06.04.2020   Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih v Občini Gornja Radgona, z dne 3. 4. 2020
03.04.2020   Informacije za stranke CSD Pomurje - oddaja vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v času razglašene epidemije COVID-19
02.04.2020   Obvestilo o delovanju Veterinarske postaje Radgona v času izrednih razmer COVID-19
02.04.2020   Informacije za obiskovalce obeh lekarn v Gornji Radgoni - upoštevanje dodatnih navodil za zajezitev bolezni COVID-19
02.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode
02.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
01.04.2020   Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih občine ob pandemiji koronavirusa, z dne 1. 4. 2020
01.04.2020   Obvestilo Doma starejših občanov Gornja Radgona v obrambi pred COVID-19
01.04.2020   Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - ne bo se zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti
01.04.2020   Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa ter možnost psihološke podpore v času epidemije (CKZ ZD Gornja Radgona)
01.04.2020   Navodila in informacije uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Gornja Radgona v času ukrepov ob epidemiji z virusom COVID-19
31.03.2020   Nagovor župana o aktivnostih Občine Gornja Radgona ob pandemiji korona virusa COVID-19, z dne 30. 3. 2020
30.03.2020   Obvestilo o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona z dnem 30. 3. 2020 – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
30.03.2020   Seznam lokalnih ponudnikov hrane s kontakti ter spletni portali ponudnikov lokalne hrane
27.03.2020   Informacije za občane (COVID-19)

24.03.2020

 

Posodobljena priporočila in nova navodila NIJZ v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

24.03.2020

 

Nova informativna spletna stran Združenja MDPŠ - www.anticovid.zmdps.si

20.03.2020

 

Navodila za ravnanje z odpadki - koronavirus (SARS-CoV-2)

20.03.2020

 

Pogovor s poveljnikom Civilne zaščite Gornja Radgona z dne 18. 3. 2020 in nagovor župana z dne 17. 3. 2020 (aktualne razmere v času epidemije koronavirusa)

20.03.2020

 

Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki

20.03.2020

 

Navodila NIJZ za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

17.03.2020   Nagovor župana občankam in občanom ob aktualnih dogodkih - z dne 17. 3. 2020

17.03.2020

 

POZIV mladim in zdravim prostovoljcem za pridružitev pri nudenju različnih oblik pomoči našim občanom - izvajanje aktivnosti za zajezitev širjenja koronavirusa

17.03.2020

 

Obvestilo župana in Občinskega štaba Civilne zaščite - pomoč pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin v času izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa (stanje 17. 3. 2020)

17.03.2020

 

Obvestilo - do nadaljnjega na Občini Gornja Radgona ni uradnih ur (Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa)

17.03.2020

 

Začasna omejitev nadzora modrih con in časovnih omejitev parkiranja na območju mesta Gornja Radgona - od 16. 3. 2020 do preklica

16.03.2020

 

Obvestilo o zaprtju javnih objektov v občini Gornja Radgona ter omejitev delovanja poslovanja v upravni zgradbi občine – izvajanje ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa

15.03.2020

 

Obvestilo župana glede izvajanja aktivnosti proti širjenju koronavirusa

15.03.2020

 

Obvestilo o zaprtju vseh otroških in športnih igrišč v občini Gornja Radgona zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa – od 15. 3. 2020 dalje do preklica

15.03.2020

 

Obvestilo glede zaprtja šol in vrtcev v občini iz razloga omejitve širjenja koronavirusa (od 16. 3. 2020 dalje)

13.03.2020

 

Video izjava župana z dne 13. 3. 2020 glede ravnanja v času širjenja novega koronavirusa

03.03.2020

 

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom in preventivnimi ukrepi