Seje delovnih teles občinskega sveta pred 13. redno sejo občinskega sveta (20. in 21. junija 2022)

datum: 14.06.2022

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 23. junija 2022, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

11. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2022, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

11. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2022, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi občine;

11. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 21. junija 2022, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

12. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 21. junija 2022, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2022061315170468/