Seje delovnih teles občinskega sveta pred 11. redno sejo občinskega sveta (6., 8., 11. in 12. aprila 2016)

datum: 04.04.2016

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 14. aprila 2016, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

4. seja Komisije za prireditve, ki bo v sredo, 6. aprila 2016, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

8. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v petek, 8. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

9. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 11. aprila 2016, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

10. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 11. aprila 2016, s pričetkom ob 15.40 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

9. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 12. aprila 2016, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

8. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 12. aprila 2016, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016033111261858/