Seje delovnih teles občinskega sveta pred 7. redno sejo občinskega sveta (16., 17., 21. in 22. septembra 2015)

datum: 11.09.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 24. septembra 2015, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 2. seja Komisije za prireditve, ki bo v sredo, 16. septembra 2015, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

4. seja Statutarno pravne komisije, ki bo v četrtek, 17. septembra 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

5. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 21. septembra 2015, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

5. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 21. septembra 2015, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

5. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 22. septembra 2015, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

4. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 22. septembra 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

Predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo še seje odbora ni sklical.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2015091014592749/