Obravnava predloga Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona - do 15. 4. 2015

datum: 02.04.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 4. redni seji dne 26. 3. 2015 obravnaval predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona in ga posredoval v 20 dnevno obravnavo (do 15. 4. 2015).

S strani Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo so bile na predlog pravilnika predlagane dopolnitve, s katerimi je predlagatelj že dopolnil sprejet predlog pravilnika posredovan v javno obravnavo.

Vsi zainteresirani lahko v času obravnave (do 15. 4. 2015) podajo v pisni obliki pripombe na predlog pravilnika, ki jih posredujejo na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
 

Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) (PDF) (verzija 26. 3. 2015 - dopolnjen sprejet predlog posredovan v javno obravnavo)

Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) (verzija 12. 3. 2015 - predlog iz sklica seje občinskega sveta z obrazložitvijo