Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 3. 4. 2013

datum: 28.03.2013

kategorija: Seje delovnih teles

Sklicana je seja delovnega telesa občinskega sveta:
8. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo, 3. aprila 2013, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.