Seje delovnih teles občinskega sveta pred 13. redno sejo občinskega sveta

datum: 20.02.2013

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 28. februarja 2013, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
11. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 25. februarja 2013, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 25. februarja 2013, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 26. februarja 2013, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

6. seja Statutarno pravne komisije, ki bo v sredo, 27. februarja 2013, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi:
www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013021513302575/