Sklepi 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2012

datum: 23.10.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 18. 10. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3.      Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
SKLEP:
Za predstavnika oz. elektorja v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta sta izvoljena:

DOKL Miran, *********************************** in
NEKREP Milan, ***********************************. 

SKLEP:
Za člana Državnega sveta Republike Slovenije je določen kandidat:
KAMPUŠ Anton, ***********************************. 

4.      Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Slavice Trstenjak, r**. ************, 
***********************************, za ravnateljico Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova za mandatno obdobje 2013 – 2017.

  

SKLEPI 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2012 (PDF)