Seje delovnih teles občinskega sveta pred 9. redno sejo občinskega sveta

datum: 30.03.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 5. aprila 2012, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 4. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v ponedeljek, 26. marca 2012, s pričetkom ob 7.15 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, v sredo, 28. marca 2012, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 2. aprila 2012, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 2. aprila 2012, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v torek, 3. aprila 2012, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 3. aprila 2012, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2012032313453979/