Seje delovnih teles občinskega sveta pred 4. redno sejo občinskega sveta (24., 28. in 29. 3. 2011)

datum: 22.03.2011

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 30. marca 2011, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 2. seja Komisije za prireditve, ki bo v četrtek, 24. marca 2011, s pričetkom ob 14.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 2. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 24. marca 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 2. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 28. marca 2011, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 2. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 28. marca 2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 2. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 28. marca 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 2. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 29. marca 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.