1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 11. 11. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 05.11.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 11. novembra 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/1-IS-F1
Datum:   5. 11. 2010

 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

  

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 11. novembra 2010, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

  

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
 

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.     Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.     Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Branko BORKO, predsednik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona

4.     Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – obrazložitev župan

5.     Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo bo predloženo pred samo sejo občinskega sveta. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.DODATNO GRADIVO (PDF)