JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI)“

datum: 16.04.2018

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI)“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 13. 4. 2018 z oznako objave JN002523/2018-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=250787


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:
- GEOTEHNIČNO POROČILO o pogojih temeljenja - Telovadnica OŠ Gornja Radgona (PDF)

POROČILO o pregledu in statična presoja armiranobetonske konstrukcije telovadnice in garderobnega dela, ki sta v sklopu Osnovne šole Gornja Radgona (PDF)
    - Priloga: Statična in dinamična presoja osnovne nosilne konstrukcije telovadnice in aneksa-garderobe (PDF)
    - Priloga: Geotehnično mnenje (PDF)

Tloris pritličja telovadnice OŠ Gornja Radgona (PDF)
- Tloris nadstropja telovadnice OŠ Gornja Radgona (PDF)