Skupna namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (št. stavbe 483 na naslovu Maistrov trg 2, Gornja Radgona)

datum: 16.06.2017

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona, Občina Apače, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Radenci, kot solastnice objavljajo na podlagi 1.točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13, 10/14)

Skupno namero o sklenitvi neposredne pogodbe
za najem nepremičnine

Skupna namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (št. stavbe 483 na naslovu Maistrov trg 2, Gornja Radgona, na zemljišču parc. št. 389 k.o. 184 Gornja Radgona) (PDF) - 12. 5. 2017