Nagovor županje ob pričetku novega šolskega leta 2023/24

datum: 01.09.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Vsem šolajočim želim uspešno in prijetno novo šolsko leto, z željo, da se v procesu izobraževanja stkejo nove prijateljske vezi, se pridobijo tudi neprecenljive življenjske izkušnje, in da se prijetna doživetja s svojimi vrstniki vtisnejo v trajni spomin.

V tem zapisu želim pozornost usmeriti tudi tja, v dežele sveta, kjer pravice do izobraževanja v vsakdanjem življenju praktično ni …

Ob branju vsebine iz Ustave RS in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah na temo izobraževanje sem hvaležna. Izobraževanje v naši državi je svobodno, osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev, država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo … državne univerze in državne visoke šole so avtonomne, zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja … vsakdo ima pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja …

Še enkrat z najlepšimi željami želim vsem dober začetek!

Urška MAUKO TUŠ, županja Občine Gornja Radgona