LOKALNE VOLITVE 2022: SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. 11. 2022

datum: 07.09.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. 11. 2022 (PDF) - sprejet 5. 9. 2022

* * *

Na podlagi 3. točke 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) (Uradni list RS, št. 98/13) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona na svoji 1. seji dne 5. 9. 2022 sprejela

 

S K L E P
o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. 11. 2022

 

I.

Za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, ki bodo v nedeljo, dne 20. 11. 2022 in izvedbo morebitnega drugega kroga volitev župana, se določijo naslednja volišča:

       VOLIŠČE št. 01     Dom občanov SPODNJA ŠČAVNICA, Sp. Ščavnica 19b
                                        za območje naselij:

 1. Aženski Vrh
 2. Lastomerci
 3. Plitvički Vrh
 4. Spodnja Ščavnica
 5. Zagajski Vrh

 

       VOLIŠČE št. 02     Gasilski dom ČREŠNJEVCI, Črešnjevci 116
                                        za območje naselij:

 1. Črešnjevci
 2. Orehovci
 3. Ptujska Cesta

 

       VOLIŠČE št. 03     Gasilski dom ZBIGOVCI, Zbigovci 26
                                        za območje naselij:

 1. Orehovski Vrh
 2. Zbigovci

 

       VOLIŠČE št. 04     Osnovna šola GORNJA RADGONA, Prežihova ulica 1
                                        za območje:

 1. Police
 2. Prešernova cesta
 3. Pod gozdom
 4. Prežihova ulica
 5. Hercegovščak
 6. Norički Vrh od h. št. 38 dalje

 

       VOLIŠČE št. 05     Andy bar GORNJA RADGONA, Ljutomerska cesta 6
                                        za območje:

 1. Vrečova cesta
 2. Mariborska cesta
 3. Ljutomerska cesta
 4. Pintaričeva cesta
 5. Horvatova ulica
 6. Vodnikova ulica
 7. Trstenjakova ulica
 8. Miklošičeva ulica
 9. Ob progi
 10. Kajuhova ulica
 11. Ulica Marije Rožman
 12. Trubarjeva ulica
 13. Prečna ulica
 14. Ob potoku
 15. Cankarjeva cesta
 16. Leninova ulica
 17. Dajnkova ulica
 18. Delavska pot
 19. Ulica Silvire Tomassini
 20. Vodovodna ulica
 21. Prvomajska ulica
 22. Ulica Moše Pijade
 23. Vrazova ulica
 24. Mala ulica
 25. Polička cesta
 26. Mele
 27. Norički Vrh od h. št. 1 do vključno 37

 

       VOLIŠČE št. 06     Pomurski sejem GORNJA RADGONA, Cesta na stadion 2
                                        za območje:

 1. Kocljeva ulica
 2. Mladinska ulica
 3. Porabska ulica
 4. Cesta na stadion
 5. Partizanska cesta od h. št. 27 dalje
 6. Trate od h. št. 24 dalje

 

       VOLIŠČE št. 07     Kulturni dom GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 11
                                        za območje:

 1. Partizanska cesta od h. št. 1 do vključno 26
 2. Pokopališka cesta
 3. Trg svobode
 4. Ciril Metodova ulica
 5. Panonska ulica
 6. Vrtna ulica
 7. Lackova ulica
 8. Kerenčičeva ulica
 9. Simoničev breg
 10. Maistrov trg
 11. Trate od h. št. 1 do vključno 23
 12. Jurkovičeva ulica

 

       VOLIŠČE št. 08     Gasilski dom GORNJA RADGONA, Gasilska cesta 2
                                        za območje:

 1. Apaška cesta
 2. Šlebingerjev breg
 3. Rozmanova ulica
 4. Gubčeva cesta
 5. Podgrad
 6. Grajska cesta
 7. Strma ulica
 8. Gorkega ulica
 9. Čremošnikova ulica
 10. Vaupotičeva ulica
 11. Ilirska ulica
 12. Gasilska cesta
 13. Lomanoše

 

       VOLIŠČE št. 09     Gasilski dom SPODNJI IVANJCI, Sp. Ivanjci 17
                                        za območje naselij:

 1. Spodnji Ivanjci
 2. Ivanjski Vrh
 3. Stavešinci
 4. Stavešinski Vrh
 5. Očeslavci

 

       VOLIŠČE št. 10     Gasilski dom NEGOVA, Negova 9
                                        za območje naselij:

 1. Negova
 2. Lokavci
 3. Kunova
 4. Gornji Ivanjci
 5. Radvenci

 

       VOLIŠČE št. 11     Gasilski dom IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI, Ivanjševci 9
                                        za območje naselij:

 1. Ivanjševci ob Ščavnici
 2. Ivanjševski Vrh
 3. Rodmošci

 

       VOLIŠČE šifra 901    VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE
                                             sejna soba Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13

 

Vsa volišča so dostopna invalidom.

 

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

Številka: 041-1/2022-U112
Datum: 6. 9. 2022

                                                                                                      PREDSEDNIK
                                                                                     OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Matjaž HUSAR, l.r.

 

Vse objave glede Lokalnih volitev 2022 v občini so zbrane na povezavi:
LOKALNE VOLITVE 2022 - Občinska volilna komisija - Organi občine (gor-radgona.si)