Seje delovnih teles občinskega sveta pred 12. redno sejo občinskega sveta (5., 9. in 10. maja 2022)

datum: 29.04.2022

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 12. maja 2022, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

10. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v četrtek, 5. maja 2022, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

10. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v četrtek, 5. maja 2022, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

10. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 9. maja 2022, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

11. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 10. maja 2022, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2022042913041363/