OBVESTILO o spremembi odloka NUSZ in POZIV ZAVEZANCEM, da sami preverijo podatke za odmero NUSZ 2022

datum: 31.01.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO in POZIV OBČANKAM IN OBČANOM

Potrebna bo vaša preverba podatkov za odmero NUSZ 2022

Spoštovani,

v letu 2021 je bil Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona, spremenjen in dopolnjen, spremembe so pričele veljati 1. 1. 2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona je objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, številka 6/2021; povezava: https://www.gor-radgona.si/novice/sporocila-za-javnost/2021123106575298 (stran 7).

V skladu z 10. členom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka NUZS, so zavezanci sedaj sami dolžni v uradnih evidencah uskladiti podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Glede na navedeno, VSE ZAVEZANCE POZIVAMO, da preverite podatke iz lanske odločbe FURS-a (neto površina stanovanjskih in poslovnih objektov in nezazidan stavbna zemljišča) in če se ti podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem, le te preverite in uredite na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS), in sicer v Geodetski pisarni, Kerenčičeva 3, Gornja Radgona, najkasneje do 28. 2. 2022. Za informacije glede načina preverjanja, lahko pokličite telefonsko številko: 02/564-27-80 (geodetska pisarna v Gornji Radgoni).

Občinska uprava bo pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022, v skladu z določili navedenega odloka, upoštevala le uradne podatke (GURS) na dan 1. 3. 2022.

Obvestilo občanom glede sprememb odloka NUSZ