PISMO ŽUPANA RAVNATELJEM, UČITELJEM, VZGOJITELJEM IN STARŠEM

datum: 17.11.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Spoštovani ravnatelji, učitelji, vzgojitelji in starši,

globoko cenim vaš skupni prispevek v našo največjo »naložbo«, naš mladi rod. Bili so časi, ko je hoditi v šolo bil privilegij bogatejših in zgolj moških. Danes mreža javnega šolstva vsem mladim, brez izjeme, omogoča udejanjanje pravice do osnovnega izobraževanja. Vsem, brez izjem. Udejanjanje tega je naša skupna odgovornost, dolžnost, pravica in tudi obveza. Iti v šolo, se učiti, biti in postati odgovorno družbeno bitje pa je, po moji oceni, mogoče postati zgolj in samo v šoli, v druščini sebi enakih in enako starih.

Danes smo žal tudi na tem področju različnih pogledov. Mnogim od mladih bo te dni pravica do šolanja najmanj okrnjena. Za kaj že? Ker imamo mi odrasli različne poglede na to, kako se nekaj mora in sme izvajati. Ker morda kateri od nas izvajanje državne uredbe o načinu zagotavljanja varnosti v šolah pred krizo Covid 19, ne podpira. Ob tem se dogaja, da pedagogi, ki skupaj s šolskim timom pomagajo staršem pri vzgoji in izobraževanju otrok, prejemajo pisma z grožnjami o tožbah, zgolj zato, ker spoštuje predpis, ki mu ga je naložila država.

Prosim vse skupaj, da ob spoštovanju različnosti najdemo pot iz te krize brez tega, da svoja nasprotja nalagamo na ramena naših otrok.

Omogočimo torej našim mladim, da udejanjajo pravico do izobraževanja na način, ki je za njih najboljši, ne za nas.

Nikoli do zdaj se ni tako neposredno kazala naša medsebojna odvisnost. A človek je in bo družbeno bitje. Poskrbimo za sebe na način, kot je nam lasten in edinstven, a ob tem upoštevajmo, da mora naš člen v verigi držati in zdržati tudi druge. Le v dobri navezi lahko alpinisti preplezajo previsno steno. Naj breme »Covid krize« ne strga te zgodovinsko uspešne naveze.

Ostanite zdravi in poskrbite za dobrobit vseh nas!

Stanislav ROJKO, župan

Pismo župana