JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - ponovitev postopka“

datum: 03.11.2021

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - ponovitev postopka“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 3. 11. 2021, številka JN007475/2021-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=423509

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POPISI IN PRILOGE:
JN-Mrliška vežica Negova-PZI dokumentacija.zip (PZI dokumentacija, velikost 29,3 MB, objavljeno 3. 11. 2021)

JN-Mrliška vežica Negova-Gradbeno dovoljenje.pdf (gradbeno dovoljenje, objavljeno 3. 11. 2021)

JN-Mrliška vežica Negova-Razpisna dokumentacija-ponovitev postopka.pdf (razpisna dokumentacija, objavljeno 3. 11. 2021)
JN-Mrliška vežica Negova-Razpisna dokumentacija-ponovitev postopka_obrazci.docx (razpisna dokumentacija obrazci, objavljeno 3. 11. 2021)

JN-Mrliška vežica Negova-ponovitev postopka-Popis del (Ponudbeni predračun).xlsx (popis del, objavljeno 3. 11. 2021)