Pot med Radgonskimi vrelci življenja

datum: 31.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

POT MED RADGONSKIMI VRELCI ŽIVLJENJA

V letošnjem letu poteka oživitev in ureditev tistih vrelcev v občini, ki so bili zapuščeni in skorajda že pozabljeni. Tako smo že obnovili Radvensko slatino, Lokavsko slatino in Poličko slatino. Slednji dve ležita na zemljišču, ki je privatna last, zato smo si od lastnikov zemljišč predhodno pridobili soglasja za ureditvena dela. Vsak od teh vrelcev je dobil lep, iz lesa izdelan nadstrešek, pri vrelcu se je postavila klopca in preprosto, iz hloda izdelano, stojalo za kolesa.  

V prihodnje želimo postaviti še usmerjevalne table, ki bodo označevale pot med radgonskimi vrelci ter informativne table ob vrelcih, na katerih bodo vsebine povezane z vrelci, prav tako pa tudi sproti vzdrževati območja vrelcev. Pot med radgonskimi vrelci življenja bo dolga cca 30 km, povezovala bo vse vrelce po občini, pa tudi dve pomembni mofeti – v Stavešincih in na Stavešinskem Vrhu. Nenazadnje in najpomembneje pa nam je, da skrbno uredimo vse vrelce, da bodo v očeh vsakega obiskovalca, videti vzgledni.

Pot med Radgonskimi vrelci življenja

Lokavška slatina

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021.