JAVNO NAROČILO: “Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza, SKLOP 2: Občina Apače“

datum: 05.07.2021

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza, SKLOP 2: Občina Apače“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" in v podatkovni zbirki za javna naročila Evropske unije - TED na povezavi: "http://ted.europa.eu/".

Neposredna objava na Portalu javnih naročil:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=404381 (objavljeno 5. 7. 2021)

Neposredna objava v podatkovni zbirki portala TED: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338565-2021:TEXT:SL:HTML (objavljeno 6. 7. 2021)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POPISI IN PRILOGE:
JN-nad_vodovoda_sistema_C-2. faza-gradnje-SKLOP-2-RD-POPISI-ESPD.zip

PZI-Vodovod Občina Apače (1-del).zip (velikost 54,5 MB)
PZI-Vodovod Občina Apače (2-del).zip (velikost 53,7 MB)

Objavljene spremembe in dopolnitve:
RD Gradnja_SKLOP 2_Vodovod C_ponovitev_Popravek št. 1.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 1) (objavljeno 7. 7. 2021)