Seje delovnih teles občinskega sveta pred 9. redno sejo občinskega sveta (3. in 4. maja 2021)

datum: 26.04.2021

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 6. maja 2021, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

7. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 3. maja 2021, s pričetkom ob 12.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

7. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 3. maja 2021, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

- 7. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 4. maja 2021, s pričetkom ob 12.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki bo v torek, 4. maja 2021, s pričetkom ob 14.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 4. maja 2021, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
https://www.gor-radgona.si/novice/2021042318352612/