Krožišče v centru mesta Gornja Radgona

datum: 20.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

KROŽIŠČE V CENTRU MESTA GORNJA RADGONA

 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je v začetku leta 2020 naročila izdelavo novelacije projektne dokumentacije, izdelane še v letu 2011, za izvedbo PZI za novo krožišče v centru mesta Gornja Radgona – med Partizansko cesto in Panonsko ulico ter cesto proti avtobusni postaji.

Po informacijah iz DRSI je novelirana dokumentacija že izdelana in dokončana, vrednost same investicije pa je uvrščena tudi v državni proračun za letošnje leto. Obveza DRSI v tej fazi je, da v čimkrajšem času posreduje na Občino Gornja Radgona sporazum o sofinanciranju novega krožišča s prikazom razdelitve stroškov med DRSI in občino ter začne s postopkom izbire izvajalca del. V okviru izgradnje krožišča se predvideva tudi restavriranje in nato prestavitev kužnega znamenja na novo lokacijo. Pričetek del je predviden še v letošnjem letu.    

Grafični prilogi: krožišče v centru mesta

ČLANEK-Krožišče v centru mesta Gornja Radgona-glasiloČLANEK-Krožišče v centru mesta Gornja Radgona-Grafična priloga - Krožišče v centru G.RČLANEK-Krožišče v centru mesta Gornja Radgona-Grafična priloga - krožišče v centru mesta G.R.2

Krožišče v centru mesta Gornja Radgona-Grafična priloga 1.pdf
Krožišče v centru mesta Gornja Radgona-Grafična priloga 2.pdf

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, marec 2021