Informacija o odpovedi sejnin in dela plač funkcionarjev Občine Gornja Radgona za namen pomoči za potres v Petrinji/Hrvaška

datum: 19.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Informacija: Pomoč za potres v Petrinji/Hrvaška - odpoved sejnin in dela plač funkcionarjev Občine Gornja Radgona (PDF) -  19. 4. 2021

Informacija o zbiranju sredstev za pomoč po potresu na Hrvaškem marec 2021

* * *

Gornja Radgona, 19. april 2021

 

POMOČ ZA POTRES V PETRINJI/HRVAŠKA

ODPOVED SEJNIN IN DELA PLAČ FUNKCIONARJEV OBČINE GORNJA RADGONA

 

Posledice potresa na Hrvaškem ob koncu lanskega leta, še vedno iz dneva v dan dobivajo katastrofalne razsežnosti, žal informacij o tem danes več v medijih ne zaznamo.

Župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko je že v začetku letošnjega leta podal pobudo za pomoč prebivalcem Petrinje in izvajal določene aktivnosti v tej zvezi.

Med njimi je tudi zbiranje finančnih sredstev za ta namen, in sicer iz naslova sejnin članic in članov občinskega sveta ter iz naslova plač in izplačil funkcionarjem občine, kar se je izvedlo v mesecu marcu 2021.

Tako se je sejnini 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona ki je bila dne 11.3.2021, odpovedalo dvanajst (12) članic in članov občinskega sveta, kar skupaj znaša 1.802,64 EUR bruto oz. 1.305,66 EUR neto.

Župan se je odpovedal delu plače, in sicer v znesku višine sejnine – 150,22 EUR bruto oz. 109,26 EUR neto, prav tako se je v tej višini delu plače za opravljanje funkcije odpovedal podžupan in tudi koordinator za komunalno dejavnost, ki se je odpovedal delu izplačila po podjemni pogodbi.

S to dobronamerno gesto, so se zbrala sredstva v skupni višini 1.633,44 EUR neto. Namenjajo se prizadetim v potresu v obliki delnega sofinanciranja nakupa kontejnerja.