Občina Gornja Radgona med prejemniki srebrnega ISSO certifikata razvojne odličnosti za leto 2021

datum: 15.01.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - Občina Gornja Radgona med prejemniki srebrnega ISSO certifikata razvojne odličnosti za leto 2021 (PDF)

Informacija o prejemu srebrnega ISSO certifikata razvojne odličnosti-15.01.2021

* * *

Občina Gornja Radgona med prejemniki srebrnega ISSO certifikata razvojne odličnosti za leto 2021

Prejeli smo novico, da je Občina Gornja Radgona, skupaj s 117 občinami, prejemnica srebrnega certifikata razvojne odličnosti za leto 2021, kot občina, ki ponuja prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev v sam vrh lestvice nam prinaša SREBRNI ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021.

Občina Gornja Radgona je že bila prejemnik nagrad in certifikatov Zlati kamen. Zlati kamen je namreč sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave; meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Sistem podelitve certifikata pomeni, da so kazalniki skrbno zbrani in urejeni ter med seboj povezani z namenom nuditi čim boljše orodje za strateško upravljanje občine. Več na: www.zlatikamen.si.

Podeljen srebrni ISSO certifikat nam prinaša pozitivno noto pri sodelovanju z investitorji ali poslovnimi partnerji, saj je izkaz razvojne kredibilnosti in kakovostne ravni življenja. Prav tako nam je lahko v pomoč pri prijavljanju na razpise in pridobivanju javnih sredstev.

Podeljevalci certifikata v okviru Zlatega kamna so občinam prejemnicam navedli praktično neomejene možnosti uporabe certifikata in dodali, da je prav, da naši občani in poslovni partnerji vedo, da zaradi naše odličnosti pri delu na področju razvoja sodimo v sam vrh slovenskih občin.

Seveda se z njimi strinjamo in dodajamo, da smo na to, in vsakršno tovrstno priznanje, zelo ponosni.