Informacija o projektu »goMURra« - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti

datum: 23.09.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Projekt »goMURra« - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti

Projekt se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija – Avstrija 2014-2020. Vodilni partner projekta je Direkcija RS za vode, projektni partnerji pa so: Občina Gornja Radgona, Agencija RS za okolje, Občina Bad Radkersburg, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung (FAKS) in Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg (WWVR).

Projekt se izvaja od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021. Njegova ocenjena vrednost je  2.549.732,25 EUR, višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa znaša do 85 % upravičenih stroškov projekta.

Na lokalnem nivoju je v okviru delovnih paketov vodilni partner projekta, izvedel ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti; konkretno z nadvišanjem in stabilizacijo protipoplavnega zidu v skupni dolžini 764,64 m. Z vzpostavitvijo urbane poti ob reki Muri vzdolž protipoplavnega zidu je investitor želel trajnostno izboljšati bivalno okolje in življenje ljudi na obeh bregovih reke Mure ter hkrati s protipoplavnimi ukrepi zmanjšati poplavno ogroženosti na območjih  v Gornji Radgoni/Lutvercih in Bad Radkersburgu/Halbenrainu.

Občina Gornja Radgona bo kot projektni partner v okviru projekta, pri vstopu na promenado iz stani TŠC Trate ob obnovljenem protipoplavnem zidu, postavila stalno razstavo o reki Muri in življenju ob njej ter o zgodovinskem pomenu reke za prebivalce na obeh straneh. Stalna razstava bo predstavljala trajno dodano vrednost obnovljenemu visokovodnemu nasipu in še povečala prepoznavnost tega čezmejnega območja, hkrati pa se bo z njo povečala interakcija z reko ter k reki privabila prebivalce in obiskovalce obeh sosednjih mest ob Muri.
 

goMURra-članek v glasilu

goMURra-IMG 20200824 093812goMURra-IMG 20200824 093827goMURra-IMG 20200824 093841goMURra-IMG 20200824 094708


Več o projektu na: O občini | Strategija občine in projekti |
https://www.gor-radgona.si/o-obcini/strategija-obcine-in-projekti/2018052815122339/