JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019 - drugi del“

datum: 09.07.2019

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019 - drugi del“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 9. 7. 2019 z oznako objave JN004815/2019-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=315677

 

PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:

Modernizacija občinskih cest v letu 2019 drugi del-Popisi in teh-dok.zip (popisi del in tehnična dokumentacija za vseh 5 sklopov)