Spremenjen uradni elektronski poštni naslov Občine Gornja Radgona - od 16. 9. 2018 dalje

datum: 14.09.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona s 16. 9. 2018 spreminja svoj uradni elektronski poštni naslov, ki po novem glasi:
»«

Sprememba se izvaja na podlagi Sklepa o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2018 z dne 01.09.2018).

Vse fizične in pravne osebe se iz tega razloga zaproša, da se za uradno dopisovanje z Občino Gornja Radgona in njenimi organi v bodoče elektronska pošta naslavlja na nov uradni elektronski naslov: , ki nadomešča dosedanji uradni elektronski naslov tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.