SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona

datum: 06.09.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona (PDF) - sprejet 3. 9. 2018

* * *

Na podlagi 3. točke 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) (Uradni list RS, št. 98/13) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona na svoji 1. seji dne 3. 9. 2018 sprejela

S K L E P
o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
 

I.

Za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, ki bodo v nedeljo, dne 18. 11. 2018 in izvedbo morebitnega drugega kroga volitev župana, se določijo naslednja volišča:

       VOLIŠČE št. 01     SPODNJA ŠČAVNICA – Pisarna krajevne skupnosti
                                        za območje naselij:

 1. Aženski Vrh
 2. Lastomerci
 3. Lomanoše
 4. Plitvički Vrh
 5. Spodnja Ščavnica
 6. Zagajski Vrh
   

       VOLIŠČE št. 02     ČREŠNJEVCI – Gasilski dom
                                        za območje naselij:

 1. Črešnjevci
 2. Orehovci
 3. Ptujska Cesta
   

       VOLIŠČE št. 03     ZBIGOVCI – Gasilski dom
                                        za območje naselij:

 1. Orehovski Vrh
 2. Zbigovci
   

       VOLIŠČE št. 04     POLICE – Police 108, Milan Kolarič
                                        za območje naselja:

 1. Police
   

       VOLIŠČE št. 05     GORNJA RADGONA – Ljutomerska cesta 6 pri Miču-Tisk
                                        za območje:

 1. Vrečova cesta
 2. Mariborska cesta
 3. Ljutomerska cesta
 4. Pintaričeva cesta
 5. Horvatova ulica
 6. Vodnikova ulica
 7. Trstenjakova ulica
 8. Miklošičeva ulica
 9. Ob progi
 10. Kajuhova ulica
 11. Ulica Marije Rožman
 12. Trubarjeva ulica
 13. Prečna ulica
 14. Ob potoku
 15. Cankarjeva cesta
 16. Leninova ulica
 17. Dajnkova ulica
 18. Delavska pot
 19. Ulica Silvire Tomassini
 20. Vodovodna ulica
 21. Prvomajska ulica
 22. Ulica Moše Pijade
 23. Vrazova ulica
 24. Mala ulica
 25. Polička cesta
 26. Mele
 27. Norički Vrh od h. št. 1 do vključno 37
   

       VOLIŠČE št. 06     GORNJA RADGONA – uprava Pomurskega sejma (sejmišče)
                                        za območje:

 1. Kocljeva ulica
 2. Mladinska ulica
 3. Porabska ulica
 4. Cesta na stadion
 5. Partizanska cesta od h. št. 27 dalje
   

       VOLIŠČE št. 07     GORNJA RADGONA – Kulturni dom (kinodvorana)
                                        za območje:

 1. Partizanska cesta od h. št. 1 do vključno 26
 2. Pokopališka cesta
 3. Prešernova cesta
 4. Trg svobode
 5. Ciril Metodova ulica
 6. Panonska ulica
 7. Pod gozdom
 8. Prežihova ulica
 9. Vrtna ulica
 10. Lackova ulica
 11. Kerenčičeva ulica
 12. Simoničev breg
 13. Maistrov trg
 14. Trate
 15. Jurkovičeva ulica
 16. Hercegovščak od h. št. 1 do vključno 46
 17. Norički Vrh od h. št. 38 dalje
   

       VOLIŠČE št. 08     GORNJA RADGONA – Gasilski dom
                                        za območje:

 1. Apaška cesta
 2. Šlebingerjev breg
 3. Rozmanova ulica
 4. Gubčeva cesta
 5. Podgrad
 6. Grajska cesta
 7. Strma ulica
 8. Gorkega ulica
 9. Čremošnikova ulica
 10. Vaupotičeva ulica
 11. Ilirska ulica
 12. Gasilska cesta
 13. Hercegovščak od h. št. 47 dalje
   

       VOLIŠČE št. 09     SPODNJI IVANJCI – Gasilski dom
                                        za območje naselij:

 1. Spodnji Ivanjci
 2. Ivanjski Vrh
 3. Stavešinci
 4. Stavešinski Vrh
 5. Očeslavci
   

       VOLIŠČE št. 10     NEGOVA – Gasilski dom
                                        za območje naselij:

 1. Negova
 2. Lokavci
 3. Kunova
 4. Gornji Ivanjci
 5. Radvenci
   

       VOLIŠČE št. 11     IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI – Gasilski dom
                                        za območje naselij:

 1. Ivanjševci ob Ščavnici
 2. Ivanjševski Vrh
 3. Rodmošci

 

       VOLIŠČE šifra 901    VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE
                                             sejna soba Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13

 

Vsa volišča so dostopna invalidom.

 

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

Številka: 041-1/2018-U112
Datum: 6. 9. 2018

                                                                                                      PREDSEDNIK
                                                                                     OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     
 Matjaž HUSAR, l.r.