UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidatur s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018

datum: 03.09.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018 (PDF)

* * *
 

Na podlagi 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona na svoji 1. seji dne 03.09.2018 sprejela
 

UGOTOVITVENI SKLEP

o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018

 

1. Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ugotavlja, da je za listo kandidatov za člane občinskega sveta, ki jo lahko določi skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, v posamezni volilni enoti potrebno sledeče število volivcev:

  • V volilni enoti 1 je na dan razpisa volitev 2.117 volivcev, 1 % tega števila volivcev znaša 21,17 volivcev, zato je v skladu z 68. členom ZLV potrebno število podpisov najmanj 30 volivcev iz volilne enote 1.
  • V volilni enoti 2 je na dan volitev 3.119 volivcev, 1 % tega števila volivcev znaša 31,19 volivcev, zato je potrebno število podpisov najmanj 32 volivcev iz volilne enote 2.
  • V volilni enoti 3 je na dan razpisa volitev 2.004 volivcev, 1 % tega števila volivcev znaša 20,04 volivcev, zato je v skladu z 68. členom ZLV potrebno število podpisov najmanj 30 volivcev iz volilne enote 3.

2. Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ugotavlja, da je v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana glasovalo 3.228 volivcev, 2 % tega števila znaša 64,56 volivcev, zato je kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov najmanj 65 volivcev v občini.

3. Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ugotavlja, da kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 10 (desetih) volivcev iz posamezne krajevne skupnosti, za katero se določa kandidatura.

4. Ta sklep velja takoj ter se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Številka: 041-1/2018-U112
Datum: 03.09.2018

                                                                                                      PREDSEDNIK
                                                                                     OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Matjaž HUSAR, l.r.