SUŠA 2017 – Poziv za zbiranje vlog oškodovancev (rok za oddajo vlog do 8. 9. 2017)

datum: 21.08.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

SUŠA 2017 – Poziv za zbiranje vlog oškodovancev 

Obveščamo vas, da je Občina Gornja Radgona pričela z zbiranjem vlog za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2017. 

Na podlagi »Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017«, ki smo ga prejeli s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, zbiramo vloge za prijavo škode zaradi posledic suše na prizadetih kulturah:

VRSTA KULTUREŠIFRA
KORUZA V ZRNJU005
KORUZNA SILAŽA006
TRAJNI TRAVNIKI VEČKOSNI14115
BUČE – SUHO SEME013
KROMPIR ZGODNJI13011
FIŽOL V ZRNJU13020
ZELJE – BELO ZGODNJE13073
KUMARE – SOLATNE13160
ČEBULA13050


Vloga »Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči« mora biti podpisana s strani oškodovanca (2x oziroma 3x v primeru izpolnjevanja dodatne priloge k obrazcu 2) in obvezno vsebovati podatke:
-        Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
-        Davčna številka nosilca
-        Naslov nosilca
-        KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 15.7.2017, ni upravičen do državne pomoči.
-        GERK – številka
-        VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur (objava na spletu in v sprejemni pisarni občine)
-        POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
-        POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.
-        Prosimo vas, da napišete telefonsko številko. 

Obrazec za prijavo škode je oškodovancem na voljo na sedežu občine v tajništvu Občinske uprave ter na spletni strani občine www.gor-radgona.si

Vloge – Obrazec 2 lahko oddate vsak delovnik v glavni pisarni občine, oz. pošljete na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do 8. SEPTEMBRA 2017. 

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na navedenih kmetijskih kulturah in je le ta večja kot 30%. Oškodovanci  morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov). 

Opomba:
Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

PRIPONKE:
- Poziv za zbiranje vlog oškodovancev (PDF)
- Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči (PDF)
- Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči (DOC)