Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2017 traja do vključno 27. 2. 2017

datum: 10.02.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 16. redni seji dne 9. 2. 2017 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (prva obravnava) in sprejel naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja do vključno 27. 2. 2017."

Celoten predlog proračuna je na voljo tukaj:
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (prva obravnava) (PDF)  


V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna sveti krajevnih skupnosti občine in zainteresirana javnost. V času javne razprave je poleg objave na spletni strani občine vsem zainteresiranim zagotovljen vpogled v predlog proračuna tudi na sedežu občine, in sicer v tajništvu občinske uprave v pisarni št. 26 (I. nadstropje).

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna lahko do vključno 27. 2. 2017 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .