Seje delovnih teles občinskega sveta pred 15. redno sejo občinskega sveta (19., 20. in 21. decembra 2016)

datum: 14.12.2016

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 22. decembra 2016, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

17. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 19. decembra 2016, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona (seja je bila prekinjena in se nadaljuje 20. decembra 2016 ob 16.00 v konferenčni sobi občine);

11. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 20. decembra 2016, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo, 21. decembra 2016, s pričetkom ob 16.00 uri, v konferenčni sobi občine Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016121215440464/