Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 08.12.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/11), javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki je bil dne 22. 9. 2016 objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona in na podlagi predloga komisije, ki je v skladu z 20. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanja v najem, proučila utemeljenost vlog, prispelih na javni razpis, objavlja Občina Gornja Radgona naslednjo 

 

PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM,
št. 3523-2/2016-U101 z dne 6. 12. 2016