Seje delovnih teles občinskega sveta pred 14. redno sejo občinskega sveta (5., 6. in 7. septembra 2016)

datum: 30.08.2016

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v petek, 9. septembra 2016, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

10. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 5. septembra 2016, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

14. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 5. septembra 2016, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 6. septembra 2016, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v torek, 6. septembra 2016, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

10. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v sredo, 7. septembra 2016, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016082914413181/