Obvestilo o zaprtju Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016

datum: 08.08.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo o zaprtju Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016

 

Dne 5.4.2016 je Občina Gornja Radgona na svoji spletni strani objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju javni razpis), skupaj z razpisno dokumentacijo in roki za oddajo vlog. Osnovni javni razpis je bil objavljen dne 11.3.2016.

Glede na to, da je Komiija za pregled, obravnavo in ocenjevanje in dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016, v prvem roku za odpiranje vlog, to je do 30.5.2016 prejela več vlog, kot je predvidenih sredstev, so bila vsa predvidena sredstva porabljena, o čemer je Občinska uprava Občine Gornja Radgona odločila s sklepi. Zaradi navedenega je potrebno po pravnomočnosti sklepov o višini odobrenih finančnih sredstev, predmetni javni razpis,  zaradi porabe vseh sredstev, zapreti.