Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podanih na 11. redni seji občinskega sveta)

datum: 25.05.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 4. 2016 so v nadaljevanju pripravljeni sledeči pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 25. 5. 2016 

Dne 2. 6. 2016 so dodatno objavljeni:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 2. 6. 2016