4. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 5. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 19.05.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/2-IS-F1
Datum:   19. 5. 2016
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 

S K L I C U J E M

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v sredo, 25. maja 2016, s pričetkom ob 17.00 uri,

v Kocbekovi dvorani Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici.

 

Seja bo potekala v okviru
1. skupne izredne seje občinskih svetov Občin UE Ljutomer in
2. skupne izredne seje občinskih svetov Občin UE Gornja Radgona.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C

 

Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Medobčinski Sporazum o lastništvu in upravljanju sistema C je že bil sprejet na Svetu ustanoviteljic JP Prlekija, vendar ga za veljavnost morajo potrditi še občinski sveti Občin ustanoviteljic. Ker mora biti Sporazum sprejet v isti vsebini in zaradi skupne obravnave, so se občine dogovorile, da bodo sprejem Sporazuma opravile na skupni seji občinskih svetov občin v sistemu C, kar je razlog za sklic izredne seje. Gradivo k točki 3 je priloženo.

Vljudno vabljeni,

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 4. izredno sejo OS - 25. 5. 2016 (PDF) - 19. 5. 2016

DODATNO GRADIVO za 4. izredno sejo OS - 25. 5. 2016 (PDF) - 25. 5. 2016