JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 1. 6. 2015)

datum: 19.05.2015

kategorija: Razpis

Na podlagi  87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11) in  17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednji:
JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (PDF)

OBRAZEC - VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (PDF)
OBRAZEC -VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (DOC)

* * *

Predmet razpisa

Občina Gornja Radgona razpisuje oddajo stanovanj v najem, in sicer:

1.      enosobno stanovanje št. 510 na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni, v velikosti 37,14 m², najemnina znaša 125,72 EUR, energetski razred D, katerega lastnik je Občina Gornja Radgona;

2.      enosobno stanovanje št. 316 na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni, v velikosti 36,18 m², najemnina znaša 127,38 EUR, energetski razred B2, katerega lastnik je Občina Gornja Radgona;

3.      dvosobno stanovanje št. 122 na Mladinski 13 v Gornji Radgoni, v velikosti 61,80 m², najemnina znaša 199,67 EUR, energetski razred C, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju;

4.      in drugih stanovanj v lasti Občine Gornja Radgona in Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo izpraznila v stanovanjskem bloku na Kocljevi 15, 17 in 19 v Gornji Radgoni ter na Mladinski 13 in 15 v Gornji Radgoni, katerih energetski razredi so od A1 do D. 

Oblikovana bo lista B,  na katero se bodo uvrstili prosilci, ki imajo dohodke, določene v tabeli 2.2 in ki so po pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino.

Stanovanja na Kocljevi 15, 17, 19 in na Mladinski 13, 15 se oddajo v najem upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za listo B.

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.