JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Občine Gornja Radgona (do 28. maja 2015)

datum: 05.05.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNA RAZGRNITEV (PDF)

Predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Občine Gornja Radgona (PDF) - prenovljena verzija 5. 5. 2015

Predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Občine Gornja Radgona (PDF) - verzija 28. 4. 2015

* * *   

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10) in 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane na
 

JAVNO RAZGRNITEV

predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju  Občine Gornja Radgona,

ki bo v času med 28. aprilom in 28. majem 2015
 

I. 

Razgrnjen bo predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Gornja Radgona na spletni strani občine www.gor-radgona.si in ob uradnih dnevih v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna 20/I).

II. 

Pripombe in mnenja k načrtu lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail:

Vljudno vabljeni!