Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji (rok do 19. 3. 2015)

datum: 19.02.2015

kategorija: Razpis

Obveščamo vas, da je 13. 2. 2015 v Uradnem listu RS, št. 9/15 in na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji vključno z razpisno dokumentacijo z navodili za prijavitelje: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/ 

(http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1035)