Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta, postavljeni na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 12. 2014

datum: 16.01.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

V nadaljevanju so objavljeni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta, postavljeni na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 12. 2014. Končni odgovori z morebitnimi spremembami in dopolnitvami bodo sestavni del gradiva 3. redne seje občinskega sveta. 

-  odgovor na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;

-  odgovor na vprašanje članice občinskega sveta, gospe Vere GRANFOL;

-  odgovor na pobudo članice občinskega sveta, gospe Inge IVANEK;

-  odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda dr. Petra KRALJA;

-  odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA;

-  odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;

-  odgovor na predlog člana občinskega sveta, gospoda Petra ŽNIDARIČA.

 
Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta (PDF) - 16. 1. 2015