Namera za oddajo poslovnega prostora v najem na TŠC Trate v Gornji Radgoni

datum: 31.03.2014

kategorija: Razpis

Namera za oddajo poslovnega prostora v najem na TŠC Trate v Gornji Radgoni (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:


Številka: 351-3/2012-151-U103
Datum:  28. 3. 2014 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednjo
 

 NAMERO ZA ODDAJO  POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM  NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI

 

1. člen

Občina Gornja Radgona namerava oddati v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom 6. mesecev poslovni prostor v izmeri 206,22 m2 (73,04 m2 lokal in 133,18 m2 terasa), za opravljanje gostinske dejavnosti na TŠC Trate v Gornji Radgoni, zato pozivamo vse zainteresirane, ki imajo status davčnega zavezanca, da podajo vlogo o zainteresiranosti.
 

2. člen

Občina je v okviru projekta »Izgradnja turistično športnega centra Trate« zgradila večnamenski športni objekt na TŠC Trate v Gornji Radgoni. Objekt se nahaja na eminentni lokaciji, ki je vpeta med mestni park, Gozdni park ob Muri, sejemski prostor ter mestno jedro Gornje Radgone. Znotraj objekta je predviden tudi prostor za gostinski lokal, ki se nahaja v pritličju objekta ter terasa, ki je v etaži nad lokalom in ju mora najemnik dokončati. V gostinskem lokalu so izvedena groba armirano betonska dela (konstrukcija), ter grobe strojne in elektro inštalacije. Terasa je odprtega tipa, na kateri je potrebno izvesti finalno obdelavo.

Projektno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Gornja Radgona, po predhodni najavi pri ga. Veri Šinko, soba št. 42/II, tel. 02 546 38 22. Možen je tudi ogled objekta.
 

3. člen

Vsi zainteresirani za najem in imajo status davčnega zavezanca, lahko podajo vloge o zainteresiranosti do vključno 17. 4. 2014, do 12.00 ure.   
 

4. člen

Vloge je potrebno oddati na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona .

Na vlogi mora bit označeno »Ne odpiraj - prijava za najem gostinskega lokala  na TŠC Trate v Gornji Radgoni«. 

Kontaktna oseba občine je Vladimir Mauko.


5. člen

Če bo občina prejela več vlog za najem poslovnega prostora bodo zainteresirani povabljeni na pogajanja. 

 

                                                                                                                                                     ŽUPAN
                                                                                                                                OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                                                            Anton KAMPUŠ, l.r.