Obvestilo o objavi dveh novih javnih pozivov EkoSklada: Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb in Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb

datum: 06.03.2014

kategorija: Razpis

OBVESTILO EkoSKlada (PDF) 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je dne 28. 2. 2014 objavil nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnioh sredstev v letu 2014.

Vse informacije so na voljo na spletni strani: 
www.ekosklad.si


* * * 

Eko sklad tudi v letu 2014 dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v implementacijo obnovljivih virov in učinkovito rabo energije. V želji približati vedenje o subvencijah Eko sklada čim širši publiki je podjetje IB-PROCADD d.o.o. , 20. marca 2014 v prostorih Centra energetskih rešitev v Ljubljani, posnelo predavanji: 

1.       Predstavitev subvencij v letu 2014 za poslovno javnost

2.       Predstavitev subvencij in kreditov v letu 2014 za splošno javnost, gospodinjstva

3.      Ugodni krediti za okoljske naložbe in varčevanje z energijo (Posneto na Gospodarski zbornici Slovenije, 18.03.2014) 

Predavanja so objavljena na Interaktivni akademiji Inženirske zbornice Slovenije in dostopna preko te povezave: http://izs.mitv.si/asset/7XAizc4JhcouWYbMA